Kartın qeydiyyatı

Debet kartı sizə, yalnız hesaba yatırdılmış vəsait çərçivəsində pullardan istifadə etmək imkanı verir.

AZE
Seçin Fayl seçilməyib
Seçin Fayl seçilməyib

Bəli
Xeyr

Bəli
Xeyr

*Qiymət kartın növü, ilindən asılıdır və təcili olmağından asılı olaraq formalaşır.

Kredit kartı - müştəriyə bankın vəsaiti hesabına malların və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi imkanı verən bir ödəniş kartıdır.

AZE
Seçin Fayl seçilməyib
Seçin Fayl seçilməyib

Bəli
Xeyr

Bəli
Xeyr

*Qiymət kartın növü, ilindən asılıdır və təcili olmağından asılı olaraq formalaşır.